Stuten

Holsteiner Stute *2006
v. Cristo (Contender x Carthago) Mv: Cantus-Caletto I